3. januar 2016

Brio Go: fotbrett reparasjon


Del som måtte byttes
Brio Go har flere "slitte-deler" på sittedelene sine (ifølge henvendelser vi får i hvert fall). Blant mest "populære" er mekanisme som regulerer sete posisjon og fotbrett.
Her viser vi hvordan en kan bytte fotbrett i tilfelle det skulle bli ødelagt. Reparasjonen er relativt simpel. Det blir nødvendig å fjerne noen skruer, og en vil trenge en skrutrekker i tillegg til erstatningsdeler til denne reparasjonen. Deler vi brukte her ble tatt av en delevogn.

Verktøy
Se også: Brio Go: Review from the Standpoint of Repair + How to Remove the Textiles


To our English readers:

In this repair, we replaced a broken mechanism regulating the height of the foot-support on a Brio Go seat.  This repair is quite easy if you can get ahold of spare parts, requiring only that you remove a few screws and replace the part.  If the mechanism is difficult to remove, use a bit of WD-40 and pry out the defective part with a flat-head screwdriver.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vi har dessverre ikke mulighet til å besvare alle kommentarer. Hvis du har spørsmål som krever svar, ta kontakt på mobil eller epost.
Kommentarfeltet er åpent og ikke modereres, det betyr ikke at det er en plattform for uhyggelige ytringer og annen uskikkelig oppførsel!
Takk for besøket:)