2. juli 2015

Rustne trykknapper på barnevogn tekstiler og/eller understell

Rustne trykknapper på TFK tekstiler og understell
 Rustne trykknapper på barnevogn tekstiler og/eller understell kan enten rustfjernes eller byttes ut.
Til rustfjerning kan en bruke rusteater. Middelet påføres forsiktig på rustne områder,las virke 15-20 minutter også fjernes med tør klut. Skal en rustfjerne trykknapper på tekstiler, må en være forsiktig og ikke søle på selve stoffet - rusteater vil misfarge tekstiler.
Alternativt kan en bytte trykknapper. Gamle trykknapper på tekstiler fjernes med tang. Hvis det har kommer rust på selve stoffet, må rustflekker fjernes før nye knapper settes på plass. Gamle knapper på understell festes vanligvis med skruer, og man trenger en skrutrekker for å fjerne gamle og sette på nye knapper.
Hvordan en bytter trykknapper kan sees på vår YouTube kanal:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vi har dessverre ikke mulighet til å besvare alle kommentarer. Hvis du har spørsmål som krever svar, ta kontakt på mobil eller epost.
Kommentarfeltet er åpent og ikke modereres, det betyr ikke at det er en plattform for uhyggelige ytringer og annen uskikkelig oppførsel!
Takk for besøket:)